Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

23 tháng 12 2022 03:47

câu hỏi

we (be)to paris

we                                      (be)to paris


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 01:56

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nhi N</strong> ,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: have been<br><br>Bài giải chi tiết:<br>we &nbsp; &nbsp;have been &nbsp; (be)to paris</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là have been<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nhi N
Đáp án cho câu hỏi của em là: have been

Bài giải chi tiết:
we    have been   (be)to paris


Kết luận: đáp án chính xác là have been
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Dương V

24 tháng 12 2022 13:00

<p>1. We <i><strong><u>have been</u></strong></i> to Paris.</p>

1. We have been to Paris.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)