Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

05 tháng 12 2019 05:45

câu hỏi

walk/to/five/ post office/you/minutes/can/for yêu cầu xắp xếp


0

1


Trần N

07 tháng 12 2019 04:54

Can you walk to post office for five minutes?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hello ! Do you like watch TV??🤔

0

Lihat jawaban (1)