Square root
VBT
Calculator
magnet

Nông G

12 tháng 6 2020 10:24

câu hỏi

vua Quang Trung đưa chữ nôm và thi cử và dùng chữ viết chính thức chứng tỏ điều gì?


2

1


V. Nguyen

17 tháng 6 2020 03:07

cô chào Ninh. Sở dĩ vua Quang Trung đưa chữ Nôm vào thi cử và dùng làm chữ viết chính thức là ông muốn đề cao chữ viết của dân tộc đấy.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tro giúp đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau

12

Lihat jawaban (1)