Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn T

16 tháng 11 2022 12:07

câu hỏi

Voi gia tri nguyen nao cua x thi da thuc (x³+3x²+x+5) chia het cho da thuc (x+3)

Voi gia tri nguyen nao cua x thi da thuc (x³+3x²+x+5) chia het cho da thuc (x+3)

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 11 2022 14:29

Được xác nhận

Xin chào em Văn T, Đáp án cho câu hỏi của em là: x ∈ {-6, -4, -2, 0} Bài giải chi tiết: x³+3x²+x+5 = (x+3)(x²+1) + 2 Để x³+3x²+x+5 chia hết cho x+3 thì 2 chia hết cho x+3 => x+3 ∈ Ư(3) ∈ {-3,-1,1,3} => x ∈ {-6, -4, -2, 0} Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận