Square root
VBT
Calculator
magnet

Tinthanh T

06 tháng 11 2019 12:32

câu hỏi

viec phan phọ nguon hang tu noi co lai it den noi co lai cao la nhỉu ket wua tac dong nao sau đay cua quy kuat gia tri


2

1


Khánh N

25 tháng 3 2020 03:17

Chào em, cô là Khánh Ngọc, giáo viên phụ trách môn GDCD lớp 11. Việc phân phối nguồn hàng từ nơi lãi thấp đến nơi lãi cao là thực hiện sự điều tiết trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bản thân em là một công dân của nước Việt Nam, em cần phải có trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào? (LIÊN HỆ BẢN THÂN).

1

Lihat jawaban (1)