Square root
VBT
Calculator
magnet

Pham G

23 tháng 8 2022 06:46

câu hỏi

Vicky (buy)that camera last year


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 10:40

Được xác nhận

Xin chào em Pham G, Đây là một bài tập thuộc dạng chia động từ. Bài giải chi tiết: - Trên đề bài có xuất hiện cụm từ chỉ thời gian "last year" - đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn, vì vậy động từ cần điền sẽ là BOUGHT. - Vicky bought that camera last year. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Which language do you speak?

0

Lihat jawaban (1)