Square root
VBT
Calculator
magnet

My N

16 tháng 4 2020 07:35

câu hỏi

viêtd phương trình mặt phẳng (P)đi qua 3 điểm A(2;0;0)B(0;-1;0)C(0;0;3)


2

1


Hai B

19 tháng 4 2020 15:34

-3x+6y-2z+6=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê biết rằng nếu thêm mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng một tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho mỗi căn hộ 100000₫ thì sẽ có hai căn hộ bị bỏ trống hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.

3

Được xác nhận

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng (A) mx + 6y - 2z + 1 = 0 và mp ( B ) : 2x + 3y + ( n + 1 )z - 1 = 0 song song với nhau . Tính tích m×n.

0

Lihat jawaban (1)