Square root
VBT
Calculator
magnet

Tinh N

13 tháng 4 2020 12:30

câu hỏi

viết tiếp số thích hợp vào ô trống 2/5='''''/10=''''''/15='''''20


0

1


Mimi M

15 tháng 4 2020 05:59

2/5 = 4/10 = 6/15 = 8/20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

56 088:323 =??

0

Lihat jawaban (1)