Square root
VBT
Calculator
magnet

Hong H

20 tháng 11 2022 14:09

câu hỏi

Việt thực hiện phép chia một số cho 7. Tuy nhiên,do viết nhầm số chia là 5 nên kết quả nhận được là 14. Tính kết quả đúng của phép chia mà Việt thực hiện.

Việt thực hiện phép chia một số cho 7. Tuy nhiên,do viết nhầm số chia là 5 nên kết quả nhận được là 14. Tính kết quả đúng của phép chia mà Việt thực hiện.

 

alt

16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 12:20

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Hồng H,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 10<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Số bị chia là: 5*14 = 70</p><p>Kết quả của phép chia 7: 70:7 = 10<br>Kết luận: đáp án chính xác là 10<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hồng H, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 10

Bài giải chi tiết:
Số bị chia là: 5*14 = 70

Kết quả của phép chia 7: 70:7 = 10
Kết luận: đáp án chính xác là 10
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận