Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

13 tháng 3 2020 14:48

câu hỏi

viết tất cả các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 3 , mình lam ntn ạ chỉ dumf với ạ


0

1


Q. Nguyen

16 tháng 3 2020 03:39

Chào bạn! Đáp án là: 1002; 1020; 1200; 2001; 2010; 2100; 1011; 1101; 1110; 3000.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mở Con thỏ có hai cái tai và 4 cái chân hỏi 5 con thỏ có bao nhiêu cái tai bao nhiêu cái chân?

6

Lihat jawaban (3)