Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

09 tháng 12 2019 07:07

câu hỏi

Viết tập làm văn về tỏ lòng vs cảnh ngày hè làm sao ạ


1

1


Nguyễn V

11 tháng 12 2019 12:32

tóm tắt cách làm của hai bài thơ trên thì thứ nhất bạn nêu ra được tác giả hoàn cảnh tác giả viết thơ tiếp theo là bạn sẽ đi vào cần Thơ về phần thân bài thì bạn sẽ phân tích các câu thơ ơ như câu đơn hoặc câu đôi phân tích những ý nghĩa có trong câu đó và cuối cùng là kết bài đưa cảm nghĩ của bạn về bài thơ cũng như rút ra cho mình một bài học ý nghĩa về bài thơ nội dung của bài thơ.

Hồ V

12 tháng 12 2019 12:39

như bạn tren ý

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hiền tài là gì

0

Lihat jawaban (1)