Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

08 tháng 8 2022 07:21

câu hỏi

Viết tập hợp sau băng cách liệt kê các phần tử. d) F={x∈N^(⋆)∣x<10}


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

09 tháng 8 2022 07:53

Được xác nhận

Xin chào em Minh M Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Chương1-Đại số, Bài 2: Tập hợp Bài giải chi tiết: F={1;2;3;4;5;6;7;8;9} Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận