Square root
VBT
Calculator
magnet

Tô G

16 tháng 6 2022 04:52

câu hỏi

viết tập hợp các số tự nhiên x =/ 0, nhỏ hơn hoặc bằng 3 bằng hai cách


15

1

Được xác nhận

H. Viết

University of Pedagogy

16 tháng 6 2022 08:37

Được xác nhận

Xin chào em Tô G, Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, bài Tập hợp. Phần tử của tập hợp Bài giải chi tiết em tham khảo trong ảnh Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận