Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghia H

08 tháng 10 2022 13:59

câu hỏi

viết tập hợp a gồm các số tự nhiên x sao cho x + 3 = 12 tập hợp a có bao nhiêu phần tử


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 14:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nghia H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>x+3=12</p><p>x &nbsp; &nbsp; =12–3</p><p>x &nbsp; &nbsp; =9</p><p>Vậy tập hợp a là: A={9}</p><p>Tập A có 1 phần tử</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nghia H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp

Lời giải chi tiết như sau:

x+3=12

x     =12–3

x     =9

Vậy tập hợp a là: A={9}

Tập A có 1 phần tử

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)