Square root
VBT
Calculator
magnet

Na L

29 tháng 1 2023 06:48

câu hỏi

Viết tập hợp A các số nguyên x biết -108/12<hoặc bằng x<-33/11

Viết tập hợp A các số nguyên x biết -108/12<hoặc bằng x<-33/11

 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 11:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Na L,<br>Bài giải chi tiết:</p><p>-108/12 ≤ x &lt; -33/11</p><p>-9 ≤ &nbsp;x &lt; -3<br>A = {-9, -8, -7, -6, -5, -4}</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Na L,
Bài giải chi tiết:

-108/12 ≤ x < -33/11

-9 ≤  x < -3
A = {-9, -8, -7, -6, -5, -4}


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận