Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

25 tháng 10 2022 11:54

câu hỏi

Viết từ bé đến lớn 6,75;9,01;8,72;6,735;7,19

Viết từ bé đến lớn

6,75;9,01;8,72;6,735;7,19


8

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 12:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thu H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Thứ tự từ bé đến lớn là:</p><p>6,735 &lt; 6,75 &lt; 7,19 &lt; 8,72 &lt; 9,01<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thu H,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Thứ tự từ bé đến lớn là:

6,735 < 6,75 < 7,19 < 8,72 < 9,01
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Tấn P

25 tháng 10 2022 12:44

<p>6,735 &lt; 6,75 &lt; 7,19 &lt; 8,72 &lt; 9,01</p>

6,735 < 6,75 < 7,19 < 8,72 < 9,01

Đỗ T

25 tháng 10 2022 14:11

<p>Từ bé đến lớn: 6,735 ; 6,75 ; 7,19 ; 8,72 ; 9,01.</p>

Từ bé đến lớn: 6,735 ; 6,75 ; 7,19 ; 8,72 ; 9,01.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận