Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

24 tháng 10 2022 03:48

câu hỏi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) Nếu a=10 thì 65+a=65+…=. Giá trị của biểu thức 65+a với a=10 là


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 04:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10&nbsp; = 75.</p><p>Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10  = 75.

Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận