Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiera K

01 tháng 10 2020 12:54

câu hỏi

viết sơ đồ lai trong các trường hợp sau: a) Hoa đỏ×hoa đỏ. b) hoa đỏ× hoa trắng. c) Hoa trắng×hoa trắng


12

1


Thư T

11 tháng 10 2020 12:56

xác định tính trạng trội lặn. qui ước gen. viết sơ đồ lai.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cà chua ,gen A qui định thân đỏ thẫm, gen a qui định thân xanh lục . Theo dõi sự truyền màu sắc của thân cây cà chua , người ta thu được kết quả như sau p: Thân đỏ thẫm * thân đỏ thẫm -> F1 : 75% đỏ thẫm 25% xanh lục . Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các thức sau : P: AA*AA P: AA*Aa P: AA*aa P: Aa *Aa

8

Lihat jawaban (1)

Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản trong trườn hợp trội hoàn toàn thì F2 có sự phân ly tính trạng theo tỉ lệ trung bình:

6

Được xác nhận