Square root
VBT
Calculator
magnet

Sad G

19 tháng 10 2022 13:40

câu hỏi

Viết pthh thực hiện các chuỗi biến hóa sau , ghi rõ đkpư

Viết pthh thực hiện các chuỗi biến hóa sau , ghi rõ đkpư

 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 06:51

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 9 Bài giải chi tiết: a, SO2 + Na2O →Na2SO3 Na2SO3 + H2SO4 →Na2SO4 + SO2 + H2O Na2SO4 + BaCl2 →2NaCl + BaSO4 2NaCl+2H2O→2NaOH+Cl2+H2 2NaOH + H2CO3 →Na2CO3 + H2O b, CaO + CO2 →CaCO3 CaCO3 →CaO + CO2 CaO + H2O →Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 →CaCO3 + H2O CaCO3 + H2SO4 →CaSO4 + CO2 + H2O Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Oxit axit là A. CO2, P2O5, CO, SiO2, SO2, SO3 B. CO, CO2, P2O5, SO2, SO3 C. CO2, SiO2, P2O5, SO2, SO3 D. CO2, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3

12

Được xác nhận

Hòa tan 10g hỗn hợp kim loại gồm Fe và Cu trong 200g dd axit sunfuric loãng. Sau phản ứng thu được 2,8(l) khí (đktc) 1)Viết phương trình hóa học 2)Tính thành phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu 3)Tính nồng độ phần trăm(%) của axit tham gia phản ứng

58

Lihat jawaban (1)