Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly V

22 tháng 3 2023 03:56

câu hỏi

Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(5;-1), B(2;-4)

Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A(5;-1), B(2;-4)


4

1


Thành K

23 tháng 3 2023 14:06

<p>AB(-3;-3)</p><p>PTTS:-3x-3y+12=0(tìm c bằng cách thế a vào pt -3x-3y)</p><p>&nbsp;</p>

AB(-3;-3)

PTTS:-3x-3y+12=0(tìm c bằng cách thế a vào pt -3x-3y)

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận