Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm B

24 tháng 5 2021 01:25

câu hỏi

viết đoạn văn về tác dụng của một tác phẩm văn học


6

1


N. Thanh

25 tháng 5 2021 07:32

Chào em, Với yêu cầu này của em, thầy có gợi ý như sau: - Về hình thức: Đoạn văn không tách đoạn, xuống dòng. - Về nội dung: Em tham khảo các giá trị văn học tổng quát sau đây nhé: 1/ Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được yêu cầu của con người muốn hiểu biết rõ hơn, sâu hơn cuộc sống xung quanh và chính bản thân mình, từ đó tác động vào cuộc sống có hiệu quả hơn. 2/ Giá trị giáo dục là khả năng của văn học có thể thay đổi hoặc nâng cao tư tưởng, tình cảm của con người theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp, tiến bộ, đồng thời làm cho con người ngày càng hoàn thiện về đạo đức. 3/ Giá trị thẩm mĩ là khả năng của văn học có thể phát hiện và miêu tả những vẻ đẹp của cuộc sống một cách sinh động, giúp con người cảm nhận được và biết rung động một cách tinh tế, sâu sắc trước những vẻ đẹp đó. Sau đó, em tự chọn 1 tác phẩm văn học yêu thích để phân tích, làm rõ các giá trị, tác dụng trên nhé. Trân trọng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bạn viết hộ mình bới nhé viết ngắn thôi Đề bài Viết đoạn văn 6-8 câu trình bày cảm nhận của em về bài ca dao đứng bên ni đồng, có bên tê đồng mênh mông bát ngát, đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông

14

Lihat jawaban (1)