Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái T

07 tháng 11 2019 14:10

câu hỏi

viết đoạn văn ngắn ( từ 6-8 câu ) có sử dụng cách dẫn a) đoàn kết, đoàn kết,đại đoàn kết


0

1


Diệu T

22 tháng 1 2020 03:31

Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ. Nếu như một người chỉ biết sống cho bản thân mình, ích kỉ, thì sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì lớn lao. Thay vào đó, nếu có nhiều người cùng góp sức chung tay giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ làm được rất nhiều việc lớn. Chính vì vậy mới có câu nói:"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phan tích vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến qua hai văn bản người con gái nam xương và truyện Kiều Làm giúp mik với

22

Lihat jawaban (1)