Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

23 tháng 12 2019 07:14

câu hỏi

viết đoạn văn cảm nghĩ về biện pháp tu từ trong đoạn đầu và đoạn cuối bài thơ tiếng gà trưa mong các tiền bối chỉ giáo


0

1


Dũng D

28 tháng 12 2019 08:11

khổ thơ cuối,từ "vì" được điệp lại 4 lần nhấn mạnh,khẳng định mục đích lí tưởng chiến đấu của người chiến sĩ rất cao cả, vĩ đại nhưng cũng rất đỗi giản dị thân quen.đó là vì ngọn lửa yêu nước nhiệt thành,vì tình yêu xóm làng nồng nàn,tha thiết,vì người bà đáng kính và vì những kí ức đẹp thuở ấu thơ.tình cảm gia đình làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương,đất nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi vẫn chưa biết chứng minh

8

Lihat jawaban (1)