Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

09 tháng 2 2020 08:14

câu hỏi

viết nghiệm tổng quát của pt a) 0x-4y=6 b) 2x-0y=3


0

1


Lương P

15 tháng 2 2020 16:11

a) cặp số (1;-3/2) là nghiệm của pt:0x-4y=6( có thể thay bất kì số nào vào ẩn x) vì: 0*1- 4*(-3/2)=6 b) cặp số (1;3/2) là nghiệm của pt: 2x-0y = 3( có thể thay bất kì số vào ẩn y) vì: 2*3/2-0*1=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cách giải hệ phương trình? [x-3y=4 [5x+3y=4

14

Lihat jawaban (2)