Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh Đ

29 tháng 12 2019 08:20

câu hỏi

việt nam học hỏi gì từ sự phát triển của nhật nguyên nhân nào quyết định nhất dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế nhật


1

1


Quách T

02 tháng 1 2020 04:42

Việt nam có thể học hỏi đực những điều sau Việt nam cần phải tiếp thu những thành tựu mới nhất của thế giới để áp dụng vào sản xuất sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả học tập đc cách quản lí nền kinh tế năng động, hiệu quả và vai trò điều tiết nền kinh tế của nhà nc Phải chú trọng quan tâm đầu tư cho giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn lao động kế thừa và phát huy truyền thống tiên tiến ns chung cũng như phẩm chất tốt đẹp của con người Ns riêng Thế hệ trẻ chúng ta cần ko ngừng học hỏi để có khả năng thích nghi nhanh nhạy vs những tiến bộ mới của con người Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản là Đó là sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ mới nhất của thế giới. Phát huy truyền thống tự lực tự cường vươn lên xây đựng đất nc trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Coi trong vc phát triển kh-kt và cải cách nền giáo dục quốc dân

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao Liên Xô đạt đuọc những thành quả đó

3

Lihat jawaban (1)

tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân pháp đến nền kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

17

Được xác nhận