Square root
VBT
Calculator
magnet

Hau B

24 tháng 12 2019 12:06

câu hỏi

Việt Nam có thể rút ra những kinh nghiệm gì từ nhật bản để áp dụng vào công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa


0

2


Quách T

26 tháng 12 2019 13:01

kinh nghiệm rút ra cho vn là cần nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển kinh tế .khoa học kĩ thuật là khâu then chốt nên việt nam cần tiếp thu những thành tựu mới nhất của thế giới để áp dụng vào sản xuất, sử dụng mọi nguồn vốn 1 cách hiệu quả học tập đc cách quản lý nền kinh tế năng động ,hiệu quả và vai trò đều tiết nền kinh tế nhà nc phải chú trọng quan tâm đầu tư cho giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có ý thức kỉ luật trong lao động có đạo đức để đủ điều kiện tiếp thu và phát huy những thành quả khoa học công nghệ thế giới,đáp ứng được nhu cầu mới trong công cuộc CNH-HđHđất nước phát huy những giá trị truyền thống tiên tiến nói chung cũng như là phẩm chất của con người nói riêng như tính cần cù chịu khó... đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta cần không ngừng học hỏi nâng cao trình độ để có khả năng thích nghi nhanh nhạy vs những tiến bộ mới của con người

Sơn T

29 tháng 12 2019 01:05

phát huy truyền thống văn hoá tự lực tự cường không đánh mất bản sắc dân tộc phát huy tiềm năng sáng tạo của con người

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thời gian và địa điểm diễn ra mạnh mẽ nhất trong phong trào cách mạng 1930-1831 ?

1

Lihat jawaban (1)