Square root
VBT
Calculator
magnet

Dinh P

02 tháng 3 2020 12:47

câu hỏi

viết năm phân số nằm giữa hai phân số 11/12 và 11/13 viieets bốn phân số nằm giữa hai phân số 23/25 và 24/25


0

1


Ngọc N

04 tháng 3 2020 03:13

Thực hiện quy đồng ta có: 11/12 = 143/156 11/13 = 132/156 Năm phân số nằm giữa hai phân số 11/12 và 11/13 là: 142/156; 141/156; 140/156; 139/156; 138/156 Ý thứ 2 quy đồng 23/25= 115/125 24/25= 120/125 Bốn phân số nằm giữa hai phân số 23/25 và 24/25 là: 116/125; 117/125; 118/125; 119/125

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy cho tui bài kiểm tra

11

Lihat jawaban (17)