Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung N

05 tháng 12 2019 03:46

câu hỏi

viết một tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 7 là


1

20


Vũ D

05 tháng 12 2019 12:40

Mình nghĩ là A = { 3 ; 4 ; 5 ; 6 }

Hồng P

05 tháng 12 2019 14:39

A=(3,4,5,6) Thông cảm cho mình nhé. Tại mình ko có ngoặc nhọn

დ V

06 tháng 12 2019 09:24

A={3,4,5,6}

Trần T

06 tháng 12 2019 13:16

A={3;4;5;6}

Pham M

07 tháng 12 2019 08:34

A={3;4;5;6}

Thanh N

07 tháng 12 2019 13:52

A={3;4;5;6}

Hsjss H

08 tháng 12 2019 08:19

A={3;4;5;6}

Phan N

09 tháng 12 2019 07:22

A={3; 4; 5; 6}

Luân N

18 tháng 12 2019 15:07

A={3,4,5,6}

Đặng M

05 tháng 12 2019 03:56

A=(3,4,5,6)

Khanh T

08 tháng 12 2019 13:16

A=(3;4;5;6)

Lê T

08 tháng 12 2019 13:58

A={3 4 5 6 7}

Phan L

09 tháng 12 2019 12:41

A={2;3;4;5;6}

Bảo T

11 tháng 12 2019 07:19

3,4,5,6

My N

11 tháng 12 2019 07:35

A=(3;4;5;6)mình ko có dấu ngoặc ngọn

Hương N

11 tháng 12 2019 12:32

A {3;4;5;6}

Bội N

11 tháng 12 2019 15:30

A={3;4;5;6}

Hoàn L

15 tháng 12 2019 03:51

A={3;4;5;6}

Ngoc P

23 tháng 12 2019 14:33

A=(3;4;5;6)

Khuyên N

25 tháng 12 2019 14:48

A=(3;4;5;6)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)