Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 08:57

câu hỏi

Viết mỗi tập họ̣p sau bằng cách liệt kê các phần từ của tập họp đó:a) A={x∣x là số tự nhiên, x+3=10}


0

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 09:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>A={x∣x là số tự nhiên, x+3=10}</p><p>&nbsp; &nbsp;={x∣x là số tự nhiên, x=10–3}</p><p>&nbsp; &nbsp;={x∣x là số tự nhiên, x=7}</p><p>&nbsp; &nbsp;={7]</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài tập hợp

Lời giải chi tiết như sau:

A={x∣x là số tự nhiên, x+3=10}

   ={x∣x là số tự nhiên, x=10–3}

   ={x∣x là số tự nhiên, x=7}

   ={7]

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 09:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp<br>Bài giải chi tiết:</p><h1>Có x+3=10&lt;=&gt;x=7</h1><h1>=&gt;A={7}<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em.&nbsp;</strong></h1>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài giải chi tiết:

Có x+3=10<=>x=7

=>A={7}
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang biết cái thang dài 5m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 3m . Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là bao nhiêu

1

Lihat jawaban (2)