Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

10 tháng 9 2022 15:47

câu hỏi

Viết mỗi tập họ̣p sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phân tử của tập hợp đó C={10;20;30;40;50}


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

10 tháng 9 2022 16:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>C={10;20;30;40;50}<br>=&gt;C={x∈N|10n; 1≤n≤5}</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6

Bài giải chi tiết 

C={10;20;30;40;50}
=>C={x∈N|10n; 1≤n≤5}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)