Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh N

16 tháng 9 2022 10:02

câu hỏi

viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

alt

16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 13:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Anh N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Đáp án: <strong>Someone <u>could be heard crying</u> in the next room.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Anh N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu.

Bài giải chi tiết:

- Đáp án: Someone could be heard crying in the next room.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

The author's _____ is communicated through his song. HAPPY

10

Được xác nhận