Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

26 tháng 12 2019 14:42

câu hỏi

viết lại câu nghĩa không đổi 1 How many days did she spend finishing the work ?


0

1


V. Văn

02 tháng 1 2020 08:54

How many days were spent finishing the work?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

do you yes on with the person which live behind

4

Lihat jawaban (1)