Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 15:59

câu hỏi

Viết lại câu không thay đổi nghĩa: 1) The room is so tidy that it took us one hour to clean it. => It is ....


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 10, viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>The room is so tidy that it took us one hour to clean it.&nbsp;</p><p>=&gt; It is <strong>such a tidy room that it took us one hour to clean it.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 10, viết lại câu

Bài giải chi tiết :

The room is so tidy that it took us one hour to clean it. 

=> It is such a tidy room that it took us one hour to clean it.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận