Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 9 2022 03:00

câu hỏi

Viết lại câu hoàn chỉnh Why/I/have to clean up? => .........


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 03:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1>Why/I/have to clean up?&nbsp;</h1><h1>=&gt; Why do I have to clean up?</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

Why/I/have to clean up? 

=> Why do I have to clean up?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

the package was too heavy for Peter to carry -&gt;The package was so.....

5

Được xác nhận