Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

03 tháng 4 2020 02:28

câu hỏi

viết lại câu hỏi nhưng nghĩa ko thay đổi: 1.How tall are you? => what ___________ 2.what was wrong with him? => what was the __________


1

1


Linh D

03 tháng 4 2020 09:22

Câu 1:What's your height? Ca

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hi you

11

Lihat jawaban (3)