Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân N

04 tháng 4 2020 02:46

câu hỏi

Viết lại câu,dùng :used to or didn't use to. 1.My father gave up smoking three years ago. -My father......................................... .


0

1


Cam C

04 tháng 4 2020 07:55

My father used to give up smoking three years ago

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My siter wants to study with me (-) (+)

9

Lihat jawaban (1)