Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

01 tháng 10 2022 03:50

câu hỏi

Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa không thay đổi. She enjoys her father taking her to school.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 03:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>-<strong> She enjoys being taken to school by her father.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu.

Bài giải chi tiết:

- She enjoys being taken to school by her father.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

why do you love kien guru

0

Lihat jawaban (1)