Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

01 tháng 10 2022 03:57

câu hỏi

Viết lại các câu sau ở thể khẳng định (+), thể phủ định (-), thể nghi vấn (?) của thì hiện tại đơn. Do they work in this software company?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 04:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>(+): They work in this software company.</strong></p><p><strong>- (-): They don't work in this software company.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn.

Bài giải chi tiết:

- (+): They work in this software company.

- (-): They don't work in this software company.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề cương ôn tập

0

Lihat jawaban (1)