Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắm M

08 tháng 10 2020 13:46

câu hỏi

viết kết quả 895 và abc dưới dạng lũy thừa


10

3


Trang P

09 tháng 10 2020 11:23

Tham khảo bn nhá. Cách làm: 800+90+5 =8.10 mũ 3+ 9.10 mũ 1+ 5.10 mũ 0

Pham Q

11 tháng 10 2020 08:30

800+90+5= 8.100mu 3+9.100mu1+5.10mu10

Thắm M

11 tháng 11 2021 12:48

ăn ơm !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có bao nhiêu trường hợp riêng khi quy đồng mẫu nhiều phân số

1

Lihat jawaban (2)