Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga L

27 tháng 12 2020 14:34

câu hỏi

Viết kí hiệu NST trong giao tử và hợp tử ở loài giao phối


7

1


T. Xuân

28 tháng 12 2020 02:28

Chào em, thầy là giáo viên phụ trách môn Sinh học lớp 9. Giao tử có bộ nhiễm sắc thể đơn bội, kí hiệu là n. Còn hợp tử có bộ NST lưỡng bội, kí hiệu là 2n. Ví dụ: ở người (2n=46) thì giao tử có bộ NST là n = 23, và hợp tử có bộ NST là 2n = 46. Để rõ hơn, em hãy xem các video thuộc Topic Nhiễm sắc thể nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cà chua ,gen A qui định thân đỏ thẫm, gen a qui định thân xanh lục . Theo dõi sự truyền màu sắc của thân cây cà chua , người ta thu được kết quả như sau p: Thân đỏ thẫm * thân đỏ thẫm -> F1 : 75% đỏ thẫm 25% xanh lục . Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các thức sau : P: AA*AA P: AA*Aa P: AA*aa P: Aa *Aa

8

Lihat jawaban (1)

Khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản trong trườn hợp trội hoàn toàn thì F2 có sự phân ly tính trạng theo tỉ lệ trung bình:

6

Được xác nhận