Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều A

13 tháng 12 2019 13:21

câu hỏi

viết hộ mình bài văn về ngày tết với


0

2


NGUYEN L

18 tháng 12 2019 02:50

I fell very happy and excited our Tet holiday is coming. This year,i will go shopping with my mom.We will buy some new clothes,apricot blossom, sweet, fruits, ....We won't buy fireworks.At Tet people should behave well,make a wish and get lucky money.People shouldn't fight, break things and play cards on night

Kiều A

22 tháng 12 2019 22:28

cảm ơn ❤❤

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giai thich giup em a

2

Được xác nhận