Square root
VBT
Calculator
magnet

Lonq L

29 tháng 10 2022 09:17

câu hỏi

Viết CTHH của các hợp chất các trường hợp sau: a. Bari sunfat , biết trong phân tử có 1Ba, 1S và 4O b. Sắt ( III ) nitrat , biết trong phân tử có 1Fe và 3 nhóm (NO3) c. Sắt ( II ) hidroxit , biết trong phân tử có 1Fe và 2 nhóm ( OH ) d. Nhôm oxit , biết trong phân tử có 2 Al và 3 O

Viết CTHH của các hợp chất các trường hợp sau:
a. Bari sunfat , biết trong phân tử có 1Ba, 1S và 4O
b. Sắt ( III ) nitrat , biết trong phân tử có 1Fe và 3 nhóm (NO3)

c. Sắt ( II ) hidroxit , biết trong phân tử có 1Fe và 2 nhóm ( OH )
d. Nhôm oxit , biết trong phân tử có 2 Al và 3 O


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:52

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 Bài giải chi tiết: a. BaSO4 b. Fe(NO3)3 c. Fe(OH)2 d. Al2O3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)