Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

02 tháng 12 2022 12:51

câu hỏi

viết cấu hình Br e=35


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

03 tháng 12 2022 06:46

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Ẩn D,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương <strong>Cấu tạo nguyên tử</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là...<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ẩn D, 

Đây là một bài tập thuộc Chương Cấu tạo nguyên tử
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là...
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt

Nguyễn V

06 tháng 12 2022 03:51

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 d10 4p5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận