Square root
VBT
Calculator
magnet

Trung Đ

28 tháng 10 2022 12:33

câu hỏi

Viết công thức tính áp suất chất rắn và nêu ý nghĩa đơn vị từng đại lượng lượng trong công thức đó ?

Viết công thức tính áp suất chất rắn và nêu ý nghĩa đơn vị từng đại lượng lượng trong công thức đó ?


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 16:25

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Vật lý 8 Bài giải chi tiết: Công thức tính áp suất chất rắn: p= F/S Khi đó: p: áp suất (N/m^2 hoặc Pa) F: áp lực tác dụng lên bề mặt bị ép (N) S: diện tích bị ép (m^2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao cây cối lại có màu xanh lá?

15

Lihat jawaban (1)