Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

28 tháng 10 2022 12:06

câu hỏi

Viết công thức hóa học và tính thành phân tử khối của các hợp chất sau: a. Axit sunfuric, biết phân tử có 2H, 1S, 4 O b. Kali penmanganat, biết phân tử có 1K, 1Mn, 4 O

Viết công thức hóa học và tính thành phân tử khối của các hợp chất sau:

 a. Axit sunfuric, biết phân tử có 2H, 1S, 4 O

 b. Kali penmanganat, biết phân tử có 1K, 1Mn, 4 O


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 17:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn M<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Hóa 8</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) H<sub>2</sub>SO<sub>4 </sub>: M=98</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Em vui lòng ở mỗi post trên 1 forum chỉ chứa 1 câu hỏi.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn M,  

Đây là một bài tập thuộc Hóa 8

Bài giải chi tiết:

a) H2SO4 : M=98

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Em vui lòng ở mỗi post trên 1 forum chỉ chứa 1 câu hỏi.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S-&gt;SO2-&gt;K2SO3-&gt;KCL-&gt;H2SO4-&gt;MGSO4

1

Được xác nhận

cho 135 gam dung dịch CuCl2 20% tác dumgj vừa đủ với dung dịch NaOH 10% a. viết phươmg trình hóa học phản ứng xảy ra b. timhs khối lượng dung dịch NaOH 10% đã dùng c. tính nồng độ phần trăm chất tan ỷong dung dịch thu được sau phản ứng

21

Lihat jawaban (1)