Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

28 tháng 10 2022 11:59

câu hỏi

viết công thức hóa học của các chất? a.kim loại thủy ngân, biết trong phân tử có IHG b.khí oxi,biết trong phân tử có 2O c.vôi sống,biết trong phân tử có 1 Ca và 1O. d.muối ăn, biết trong phân tử có 1Na và 1CI


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 17:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn M<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Hóa 8</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Hg</p><p>b) O<sub>2</sub></p><p>c) CaO</p><p>d) NaCl</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn M,  

Đây là một bài tập thuộc Hóa 8

Bài giải chi tiết:

a) Hg

b) O2

c) CaO

d) NaCl

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

• Na2CO3, Na 2 SO 4 , 3/ Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: HCl, H 2 SO 4 ,Ba(OH) 2s Na 2 SO 4 ,Chj đu dùng quì tím làm thuốc thử, hãy nhận biết mỗi lọ dung dịch trên? Viết PTHH minh họa. 4/ Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: HCl, H 2 SO 4 ,Ba(OH) 2 ,Na 2 CO 3 Kl được dùng thuốc thử nào khác, hãy nhận biết mỗi lọ dung dịch trên? Viết PTHH minh họa. Nêu hiện tượng, giải thích ngắn gọn và viết phương trình hóa học. a/ Dẫn khí Cl vào cốc đựng nước , sau đó nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được . b/ Cho bột Al tinh khiết vào ống nghiệm đự c/ Sục khí CO 2 từ từ đến dự vào dung dịch

7

Được xác nhận