Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 03:27

câu hỏi

Viết công thức hóa học của các hợp chất sau và cho biết chúng thuộc hợp chất gì? Canxi hiđroxit


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:05

Được xác nhận

<p>Xin chào Ly P.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa học 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Canxi hiđroxit: Ca(OH)2<br>-Thuộc hợp chất bazơ.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ly P.

Đây là câu hỏi thuộc hóa học 8.

Lời giải chi tiết:

Canxi hiđroxit: Ca(OH)2
-Thuộc hợp chất bazơ.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)

2

Được xác nhận