Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

15 tháng 11 2019 13:51

câu hỏi

viết công thức cấu tạo và gọi tên gốc chức đồng phân amin có công thức phân tử c2h7n, c3h9n, bậc 2 c4h11n?


0

1


P. Liên

02 tháng 1 2020 09:35

Chào bạn Thuỷ Trung, C2H7N CH3-CH2-NH2 : Etylamin CH3-NH-CH3: Đimetylamin C3H9N CH3-CH2-CH2-NH2: n-propylamin (CH3)2CH-NH2: isopropylamin CH3-CH2-NH-CH3: Etylmetylamin (CH3)3N: Trimetylamin C4H11N: bậc 2 CH3-CH2-CH2-NH-CH3: metylpropylamin (CH3)2CH-NH-CH3: isopropylmetylamin CH3-CH2-NH-CH2-CH3: đietylamin

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 393 : Hai khoáng vật chính của photpho là : A. Apatit và photphorit. B. Photphorit và cacnalit. C. Apatit và đolomit. D. Photphorit và đolomit.

4

Được xác nhận