Square root
VBT
Calculator
magnet

Louis N

02 tháng 7 2021 16:18

câu hỏi

viết các thương sau dưới dạng phân số : 3:5 75:100 9:17


6

1


Chu M

15 tháng 7 2021 13:26

3÷5=3/5 75÷100=75/100 9÷17=9/17

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

215×86+215×14

1

Lihat jawaban (1)