Square root
VBT
Calculator
magnet

Vịt N

02 tháng 9 2022 03:39

câu hỏi

Viết các tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử trong tập hợp. C={x∈N : x<7}


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 9 2022 03:40

Được xác nhận

Chào em Vịt N, Đây là câu hỏi thuộc Chương Đại số: Mệnh đề-Tập hợp, Bài Tập hợp. Lời giải chi tiết: C={0;1;2;3;4;5;6} Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận